Reklamacje

Reklamację dotyczącą wady produktu najprościej złożysz:

  • wysyłając uprzednio wiadomość, wraz z opisem wady, na adres:  kontakt@ettelou.com
    (możesz dołączyć numer zamówienia lub faktury – przyspieszy to procedurę)
  • odsyłając przesyłkę na adres:  ETTE LOU, 92-103 Łódź, ul. Brzezińska 1/3
    (możesz dołączyć do paczki wydrukowany formularz zwrotu – przyspieszy to procedurę)

Reklamacje rozpatrujemy najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od dnia dostarczenia produktu.

Szczegóły w regulaminie.